• Terminy spotkań

    • Rok szkolny 2018/2019

    • 6 listopada 2018 r. (wtorek) - 17:30 - 18:30 - Konsultacje ze wszystkimi nauczycielami.

     5 grudnia 2018 r. (środa) - 17:30 - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o proponowanych ocenach dla wszystkich uczniów za I semestr.

     15 stycznia 2019 r. (wtorek) - 17:30 - 18:30 - Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

     27 marca 2019 r. (środa) - 17:30 - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o proponowanych ocenach dla uczniów klas maturalnych. 

     30 maja 2019 r. (czwartek) - 17:30 - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o proponowanych ocenach dla uczniów na koniec roku szkolnego.