• Żywienia

      • Konsultacje

       • Danuta Łączyńska - zajęcia wyrównawcze - wtorek/środa (zajęcia do uzgodnienia) – godz. 1500 -1545 – sala TG 2.
       • Barbara Skurczak - zajęcia wyrównawcze dla klas  I, II, III, IV TŻiUG; Iw/ kucharz; I,II / TH, - piątek - godz. 700 – 745; - zajęcia przygotowujące do egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dla klas III i IV TŻiUG – czwartek - godz. 700 – 745 zajęcia rozwijające – termin uzgodniony wcześniej z nauczycielem - sala 115 (internat)
       •  Elżbieta Florys - przygotowanie do egzaminów zawodowych - kl IV TŻiUG – wtorek - 1220 - 1305zajęcia wyrównawcze - II TŻiUG, III TŻiUG – poniedziałek - 1500 – 1545  (termin proszę wcześniej uzgodnić z nauczycielem) - sala TG3.
       • Adam Jasztal - zajęcia wyrównawcze – kl. I TŻiUG - termin proszę wcześniej uzgodnić z nauczycielem.