• Szklarskie

     • Zawód technik technologii szkła należy do branży szklarskiej skupiającej producentów wyrobów szklanych. Wyrobami szklanymi produkowanymi w Polsce na największą skalę są opakowania szklane. Warto podkreślić, że polskie zakłady produkujące szkło płaskie i ich wyroby należą do najnowocześniejszych w Europie, dzięki zastosowaniu w nich nowych technologii. 
      W ostatnich latach właśnie w tym sektorze przemysłu szklarskiego odnotowano największy przyrost produkcji. Można zatem prognozować, że zwiększy się zapotrzebowanie pracodawców na kompetentną kadrę, która będzie sprawować nadzór oraz kontrolę nad procesami wytwarzania wyrobów szklanych oraz stale podnosić swoje kwalifikacje w wyniku dynamicznego wdrażania nowych technologii produkcji wyrobów ze szkła. Przygotowanie do wykonywania zawodu młodzież będzie zdobywać na terenie szkoły – przedmioty ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne, a także w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładzie CP Glass S.A. - Oddział Huta Szkła „Orzesze”, który wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie oraz wysokiej jakości sprzęt do produkcji opakowań szklanych wąsko i szerokootworowych, oraz sale treningowe, w których uczniowie będą zdobywać umiejętności praktyczne.