• Elektryczne i Automatyczne

     • Szkolenie z drukarki 3D i Skribotów

     • 13.09.2018 r. młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ucząca się w zawodzie technika automatyka wzięła udział w dwóch szkoleniach połączonych z warsztatami. Podczas szkolenia nt. „Obsługi i wykorzystania drukarki 3D” uczniowie poznali obecnie stosowane technologie druku 3D: FDM (Fused Deposition Modeling), SLA (StereoLithography Apparatus), SLS (Selective Laser Sintering), zasady modelowania oraz podstawowe programy do tworzenia obiektów 3D takie jak: Tinkercad Autodesk, Fusion 360 Autodesk, Skulptris. Podczas warsztatów młodzież nauczyła się obsługi drukarki 3D min.: zakładać filament drukujący, kalibrować stół roboczy drukarki 3D, ustawiać podstawowe parametry druku 3D czego efektem był wydruk elementu w technologii 3D.
      Podczas drugiej części szkolenia dotyczącej „Programowania robotów sterujących Skibots” uczniowie poznali podstawy programowania robotów wykorzystujących technologię Arduino. Po samodzielnym złożeniu Skribots’ów nauczyli się komunikować z robotem. Poznali podstawowe rozkazy sterujące, strukturę tworzenia programu, nauczyli się definiowania zmiennych. Zdobytą podczas szkolenia wiedzę wykorzystają w tworzeniu własnych programów i projektów.

      Warsztaty były możliwe dzięki  Zarządowi JSW S.A., który w ramach współpracy ze szkołą ufundował z okazji Dnia Dziecka uczniom ZSP Ornontowice drukarkę 3D i roboty sterujące. Przypomnijmy, że szkoła podpisała z JSW S.A. umowę o współpracy w zakresie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych, a jej efektem są m.in. ufundowane przez JSW S.A. comiesięczne stypendia dla uczniów kształcących się w zawodach: technik górnictwa podziemnego, górnik eksploatacji podziemnej, technik elektryk, elektryk oraz technik automatyk.

       

      Jak widać na załączonych zdjęciach, warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i całkowicie pochłonęły ich uwagę.

       

      • Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
      • Albert Einstein
      • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
      • William Shakespear
      • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
      • Carl Rogers