• Elektryczne i Automatyczne

      • O zawodzie

      • Automatyka to dziedzina nauki rozwijająca się bardzo dynamicznie. Zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami, w celu ograniczenia w nich udział człowieka. Dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo ludzi w trudnych
       i niebezpiecznych warunkach pracy a także pozwala na proste, sprawne i wygodne zarządzanie procesami produkcyjnymi.

    •  

     Aby zdobyć zawód technika automatyka należy ukończyć technikum i zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

      

     EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
     EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

      

     • Możliwości zatrudnienia

     • Automatycy znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu min. motoryzacyjnym, maszynowym, chemicznym, spożywczym, przetwórczym,  farmaceutycznym, wydobywczym, w hutach metali i hutach szkła, w energetyce, w kolejnictwie itd. Jest to zawód bardzo potrzebny(poszukiwany, pożądany) na obecnym rynku pracy.

       

     • Zakres zadań technika automatyka

     • Technicy automatycy zajmują się projektowaniem, uruchamianiem, serwisowaniem oraz nadzorem układów sterujących procesami produkcyjnymi a w szczególności:

       

      • utrzymaniem ciągłości linii produkcyjnych
      • nadzorem nad procesem produkcyjnym
      • programowaniem linii produkcyjnych, sterowników przemysłowych PLC oraz robotów przemysłowych
      • weryfikacją i kontrolą wyników produkcyjnych
      • obsługą i wykonaniem konserwacji prewencyjnej i zapobiegawczej maszyn produkcyjnych i instalacji 
      • usuwaniem awarii i przestoi maszyn

       

     • Warsztaty szkolne

     • Nasza szkoła zapewnia przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne do pracy
      w przemyśle w zawodzie technika automatyka. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone specjalistyczne pracownie a zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach laboratoryjnych, dzięki czemu uczniowie mają możliwość poznania szczegółów budowy
      oraz zasady działania różnych układów automatyki. Ponadto, młodzież uczy się programowania oraz konfigurowania układów z wykorzystaniem stosowanych obecnie
      w przemyśle sterowników programowalnych.