• Edukacja dla bezpieczeństwa

      • Konsultacje przedmiotowe

      • Termin konsultacji:

       I czwartek miesiąca godz. 14:15 sala 109.

        

      • PSO

      • Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu
       edukacja dla bezpieczeństwa - PSO-EdB.pdf

      • Wymagania edukacyjne

      • Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
       (wyd. WSz PWN / Nowa Era) -
        Wymagania_EdB.pdf